Latest News

Contact Us

Letters Home and Downloads

Calendar & Important Dates

Green Schools

Global Schools Project

twitter

Curaclam

Bain triail as na frásaí seo. Try out these phrases

 

i lár na páirce

In the middle of the field

i lár na sráide

In the middle of the street

i lár na cathrach

In the middle of the city

i lár na coille

In the middle of the woods

i lár na h-oíche

In the middle of the night

i lár na cúirte

In the middle of the court

i lár an lae

In the middle of the day

i lár an tsamhraidh

In the middle of summer

i lár an earraigh

In the middle of spring

i lár an gheimhridh

In the middle of winter

i lár an fhómhair

In the middle of autumn

i lár an chlóis

In the middle of the yard

i lár na tuaithe

In the middle of the countryside

i lár na farraige

In the middle of the sea (ocean)

i lár an bhóthair

In the middle of the road

ar imeall na páirce

On the edge of the field

ar imeall na cúirte

On the edge of the court

ar imeall na coille

On the edge of the woods

ar imeall na cathrach

On the edge of the city (suburbs)

ar imeall na plásóige

On the edge of the lawn

ar fud na h-áite

Throughout the (all over the) place

ar fud na tíre

Throughout the (all over the) country

ar fud na cúirte

Throughout the (all over the) court

ar fud na mór-roinne

Throughout the (all over the) continent

ar fud na sráide

Throughout the (all over the) street

ar fud na cathrach

Throughout the (all over the) city

ar fud an domhain

Throughout the (all over the) world

ar fud an chlóis

Throughout the (all over the) yard

ar fud an cheantair

Throughout the (all over the) area (locality)

ar fud an tseomra

Throughout the (all over the) room

ar feadh an lae

For the day

ar feadh an tsamhraidh

For the summer

ar feadh na h-oíche

For the night

ar feadh na bliana

For the year

ar feadh na míosa

For the month

ar feadh seachtaine

For a week

ar feadh coicíse

For a fortnight

ar feadh tamaill

For a while

fliuch báite

Very wet (drenched)

fliuch go craiceann

Wet to the skin (soaked)

 

Ó thaobh go taobh

From side to side

Ó bhun go barr

From bottom to top (thoroughly)

Ó dhoras go doras

From door to door

Ó theach go teach

From house to house

Ó lá go lá

From day to day

Ó sheasúr go seasúr

From season to season

Ó dhubh go dubh

From early morning to late at night

Ó am go h-am

From time to time

Ó mhaidin go h-oíche

From morning to night

Ó thús go deireadh

From start to finish

Ó lámh go béal

From hand to mouth (very poor)

Ó thír go tír

From country to country

áthas an domhain

Great joy         (delight)

Imní an domhain

Great worry       (anxious)

Eagla an domhain

Great fear       (petrified)

Brod an domhain

Great pride       (very proud)

Tart an domhain

Great thirst     (parched)

Ocras an domhain

Great hunger     (famished)

Díoma an domhain

Great disappointment

Fearg an domhain

Great anger       (furious)

Náire an domhain

Great shame       (embarrassed)

Ionadh an domhain

Great surprise   (astonished)

Maidin amháin

One morning

Lá amháin

One day

Oíche amháin

One night

Tráthnóna amháin

One evening

Anonn is anall

Over and back (to and fro)

Thall is abhos

Here and there

Anois is arís

Now and again (occasionally)

Anseo is ansiúd

Here and there

Ar chúl an tí

At the back of the house

Os comhair an tí

Opposite the house (in front of the house)

Ag cur báistí

Raining

Ag cur sneachta

Snowing

Ag cur allais

Sweating

Ag cur fola

Bleeding

i ndeireadh an lae /ag deireadh an lae

At the end of the day

i ndeireadh na bliana / ag deireadh na bliana

At the end of the year

i ndeireadh na dála

Eventually

I ndeireadh ama

At the end of time (ultimately)


Frásaí Baile - Phrases For Use at Home

 

1

Conas atá tú?

How are you?

2

Tá mé go maith, go raibh maith agat.

I’m fine, thanks.

3

Cad atá cearr (leat) ?

What’s the matter (with you)?

4

Tá an dinnéar réidh.

The dinner is ready.

5

An bhfuil ocras ort? Tá / Níl

Are you hungry? Yes/ No

6

Croch suas do chóta.

Hang up your coat.

7

Cad ba mhaith leat?

What would you like?

8

Nigh do lámha.

Wash your hands

9

Cuir eagar ar an mbord.

Set (arrange) the table

10

An bhfuil an obair bhaile déanta agat?

Have you done your homework?

11

Go raibh maith agat.

Thank you

12

Ar mhaith leat …?

Would you like…?

13

Ba mhaith liom…

I’d like…

14

An bhfuil tú réidh?

Are you ready?

15

Céard atá uait?

What do you need?

16

Cuir ort do chóta.

Put on your coat.

17

Tá sé in am….

It’s time…

18

Tá sé déanach!

It’s late!

19

Las a’ solas

Put on the light.

20

Múch a’ solas.

Put off the light.

21

Faigh do mhála scoile.

Get your school bag.

22

Cuir isteach do bhosca lóin.

Put in your lunch box.

23

Brostaigh ort!

Hurry up!

24

Tá sé in am dul ar scoil.

It’s time to go to school

25

An bhfuil do mhála spóirt agat?

Do you have your gearbag?

26

Rinne mé dearmad ar….

I forgot ….

27

Ná déan dearmad ar ……

Don’t forget your….

28

Ná bí ag troid le do dheirfiúr!

Don’t be fighting with your sister.

29

Ná bí ag argóint le do dheartháir.

Don’t be arguing with your brother.

30

Maith a’ buachaill!

Good boy!

31

Maith a’ cáilín!

Good girl!

32

Go h-iontach!

Great/ wonderful.

33

Comhghairdeas!

Congratulations!

34

Cabhraigh liom, le do thoil.

Help me, please.

35

Tóg amach an bruascar.

Take out the rubbish.

36

Oscail a’ doras, led thoil. / Dún an doras.

Open the door, please./ Close the door.

37

Cuir an teas ar siúl.

Put on the heat.

38

An bhfuil críochnaithe agat?

Are you finished?

39

Cad a tharla?

What happened?

40

Tóg go bog é!

Take it easy!

41

Pioc suas na bréagáin, led’ thoil.

Pick up the toys, please.

42

Cuir iad sin sa bhosca.

Put them in the box.

43

Cuir iad sin sa tarraicéan. (sa chófra)

Put them in the drawer. (cupboard)

44

An bhfuil tú cinnte?

Are you sure?

45

An bhfaca tú…? Chonaic mé ? Ní fhaca mé

Did you see…? I saw / I didn’t see..

46

Ceart go leor.

Okay (all right)

47

Fan go bhfeice mé…

Wait ’til I see…

48

Go n-éirí leat. (libh)

Good luck.

49

Feicfidh mé níos déanaí tú.

See you later.

50

Slán (tamall)

Goodbye (for a while)